دکتر فروغ جعفری

فروغ جعفری

روانشناس

دکتر حامد اکبری

حامد اکبری

روانشناس بالینی

( طب سنتی)

نسرین میرشفیعی

روانشناس کودک و نوجوان

فاطمه کرمانشاهی

مشاور و رواندرمانگر

وحید افشار

مشاور و رواندرمانگر

سودابه کامران

روانشناس بالینی

دکتر اسماعیلی

سمیه اسماعیلی

مشاور و پژوهشگر

آقای رضایی مرام

پیمان رضایی مرام

روانشناس

دکتر رنجبر

زهرا رنجبر

روانشناس

دکتر آناهیتا ثمررخی

آناهیتا ثمررخی

روانشناس

منا گازرانی فراهانی

منا گازرانی فراهانی

روانشناس

دکتر سیامک یوسفیان

سیامک یوسفیان

مشاور و طرحواره درمانگر