رادیو اشتیاق

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]

معنویت

زمانی که فرد معنوی با رویدادهای استرس و مواجه میشود اگر آن را قابل تغییر ارزیابی کند تلاش می‌کند تا با توکل به انرژی خداوند اقدام به عمل کند و در صورتی که موقعیت را غیر قابل تغییر تصور کند با استفاده از راهبردهای هیجانی مثل پذیرش بخشش نیایش شرایط کم استرس تر و آرامش بیشتری را برای خود فراهم می کند.

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]
دکتر فروغ جعفری

مدیریت مرکز اشتیاق

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 2 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]

اهداف مرکز اشتیاق

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
دکتر حامد اکبری

آقای حامد اکبری

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 0 Average: 0]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
دکتر سید سمیرا مدنی

سرکار خانم دکتر سیده سمیرا مدنی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 2 Average: 3]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 3]
خانم دکتر فاطمه صادقی

خانم دکتر فاطمه صادقی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 23 Average: 3.3]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 23 Average: 3.3]
مشاوره طلاق

مشاوره طلاق

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 2 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]
خیانت چیست؟

خیانت چیست؟

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 3 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 5]
ازدواج موفق

چطور ازدواج موفقی داشته باشیم؟

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 2 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]