دکتر سید سمیرا مدنی

نام و نام خانوادگی :دکتر سیده سمیرا مدنی
s.madani328@gmail.com
متولد سال : 1365
ساکن : تهران
سوابق تحصیلی :
دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد ساوه
با معدل : 19/50
موضوع پایان نامه دکتری: تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی(بازداری پاسخ، به روزرسانی، توجه پایدار) و ارزیابی میزان
اثربخشی آن برکاهش نشانه ها و افزایش سرعت پردازش ذهنی درکودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات
موضوع پایان نامه : اثر بخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی برای کاهش علائم و
پیشرفت تحصیلی
با معدل : 18/40
تحقیقات :
مقاله علمی پژوهشی:
تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی(بازداری پاسخ، به روزرسانی، توجه پایدار) و ارزیابی میزان اثربخشی آن برکاهش
نشانه ها درکودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی)فصلنامه افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی(
مقاله علمی ترویجی)
آشنایی معلمان با کارکردهای اجرایی مهم ( توجه انتخابی، توجه پایدار، حافظه کاری، توجه انتقالی، بازداری پاسخ) و استفاده از
راهبردهایی برای بهبود آنها در دانش آموزان)در حال ویرایش، فصلنامه افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی(

: I S C مقاله
اثر بخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی برای کاهش علائم و پیشرفت تحصیلی
کنگره توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی جامعه شناسی و علوم فرهنگی و اجتماعی ایران
اثر بخشی بازی درمانی به روش شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان
تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی( بازداری پاسخ، به روزرسانی، توجه پایدار)و ارزیابی میزان اثربخشی آن برافزایش
سرعت پردازش کودکان با اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی (در حال ویرایش)
کتاب 55 نکته تشویق ، انتشارات لک لک
سوابق کاری :
1 -به مدت 5 سال در مرکز جامع درمان و توانبخشی اعصاب و روان دل آرام در زمینه نوروفیدبک در تمام اختلالات و کودک
و برگزاری کارگاه در زمینه های مربوطه .
2 -به مدت 2 ماه در بیمارستان کودکان مفید .
3-به مدت2ماه در صدای مشاور بهزیستی .
4-به مدت 4 سال در کلینیک آرسین
5–به مدت 4 سال در کلینیک سها
6-به مدت 2 سال در کلینیک حس تحول در زمینه کودک و نوروساینس(نقشه مغزی،نوروفیدبک،تحریک مغزی ،بیوفیدبک)
7-تدریس در دانشگاه ازاد اسالمی واحد اسالم شهر
8-تدریس در دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام
عضو انجمن روانشناسی و عضو نظام روانشناسی
در حال همکاری با کلینیک حس تحول در زمینه کودک و نورو ساینس ( نوروفیدبک ، نقشه مغزی ، تحریک مغزی و بیوفیدبک)
و دانشگاه ازاد اسالم شهر و شهر ری
مهارتها :
اخذ گواهی نامه های ذیل در انجمن روانشناسی ، دانشگاه تهران و مرکزپارند :
1-فرزند پروری مثبت (مشکلات رفتاری کودکان ) خانم دکتر طهماسیان
2-شناخت درمانی کودکان (خانم دکتر طهماسیان)
3-قصه درمانی در درمان مشکلات کودکان(خانم دکتر طهماسیان)
4-پیشگیری از خود کشی ( آقای دکتر علیلو)
5 -مکانیسم های دفاعی (خانم دکتر بشر دوست)
6-ارزیابی و تشخیص و درمان در توانبخشی (آقای دکتر مفیدی)
7 -نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته فارمد(آقای دکتر نظری)
8-تشخیص و درمان مشکلات جنسی (آقای دکتر بشارت)
9 -درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی و بدنی شکل(آقای دکتر بشارت)
10-تست هوش وکسلر
11-تربیت جنسی کودک و نوجوان دانشگاه تهران
12-نقشه مغزی پارند
13-تحریک مغزی پارند
14-بیوفیدبک پارند
15-نوروفیدبک دانشگاه تهران پیشرفته (اقای دکتر رستمی)
43-مهارت های زندگی کودکان
47-تربیت جنسی کودکان
40 -کودک روان درمانی ادلری (اقای دکتر علیزاده )

برای مشاوره و درمان با کلینیک اشتیاق تماس بگیرید

تهران -میدان ونک -خیابان ملاصدرا -بعد از خیابان شیراز- جنب بانک ملت ساختمان ملاصدرا پلاک 109 واحد 301

تلفن:88058254-021

021-88216947

09306938638