درمان متمرکز بر هیجان

درمان متمرکز بر هیجان

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
نوجوان در شبکه اجتماعی

نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
از خشم خود نترسید

از خشم خود نترسید

از نظر «وینیکات» روانکاو معروف بریتانیایی، پرخاشگری از رحم مادر آغاز می‌شود که شامل همان فعالیت‌ها و رشد نوزاد است اما بعدها وقتی نوزاد به دنیا می‌آید و رشد می‌کند، نوع پرخاشگری‌اش هم تغییر می‌کند؛ مثلاً پستان مادر را گاز می‌گیرد یا با جیغ و فریاد، مادر و اطرافیان را متوجه خواسته خود می‌کند.

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 8 Average: 3.5]

ضربه تولد، اولین اضطراب انسان

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 9 Average: 3.2]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 9 Average: 3.2]

والدین کمال‌طلب و دانش‌آموزان درمانده

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 1]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]

نجات یک زندگی(خود کشی)

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]

فرزانه عابدى

روانشناس بیماران مبتلا به سرطان

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]

رابطه کیفیت زندگی با کاهش نگرانی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 2 Average: 4.5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 4.5]

بهاره بیات

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 7 Average: 4]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 7 Average: 4]

الهام متولی باشی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 1]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]