معنویت

معنویت چیست؟

زمانی که فرد معنوی با رویدادهای استرس و مواجه میشود اگر آن را قابل تغییر ارزیابی کند تلاش می‌کند تا با توکل به انرژی خداوند اقدام به عمل کند و در صورتی که موقعیت را غیر قابل تغییر تصور کند با استفاده از راهبردهای هیجانی مثل پذیرش بخشش نیایش شرایط کم استرس تر و آرامش بیشتری را برای خود فراهم می کند.

معنویت و سلامت انسان

معنویت می‌تواند از طریق جلوگیری از رفتارهای پر خطر خوردن و آشامیدن مواد غذایی سالم و پاک روابط جنسی تعریف شده و سبک خواب صحیح به سلامت انسان کمک کند.

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]