دکتر سیامک یوسفیان

دکتر سیامک یوسفیان

دکتر سیامک یوسفیان

روانشناس، مشاور فردی و خانواده ، طرحواره درمانگر

دکتر یوسفیان متخصص مشاوره دارای 10سال تجربه مشاوره در زمینه های فردی (اختلالات خلقی، اضطراب ،افسردگی، رشد بزرگسال سالم )، ازدواج و خانواده در داخل و خارج از کشور می باشد که عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاور مرکز مشاوره اشتیاق می باشد و همچنین به عنوان پژوهشگر در حوزه طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت نگر دارای چندین مقاله چاپ شده است.

رویکرد طرحواره درمانی با تمرکز برشناخت ، اصلاح باورها و رشد بزرگسال سالم عمده ترین گرایش حرفه ای ایشان محسوب می شود. دکتر یوسفیان  برگزار کننده کارگاه های مختلف روانشناسی در حوزه های شناخت طرحواره برای عموم و تحلیل رفتار متقابل و بهبود کیفیت زندگی در حیطه های مختلف زندگی، مهارت های زندگی زناشویی، برقراری روابط پایدار ، مهارت های ارتباطی و حل تعارض بین فردی برای  سازمان ها و NGO ها  هستند.