ترس از رویارویی با خود

ترس از رویارویی با خود از دیر باز وجود داشته است زیرا انسان خودش را بسیار دوست دارد و از یک سو نمی خواهد با نقاط ضعیفش روبرو شود و از سوی دیگر زمانی که متوجه شود از چه توانایی هایی برخوردار بوده اما از آن ها استفاده نکرده برایش ناگوار خواهد بود.
بسیار از ما آسیب های فراوانی خورده ایم و برای محافظت از خود سبکهای مقابله ای انتخاب کرده ایم که یک زمانی ما را نجات می دادند اما هم اکنون دیگر کاربردی ندارند و باید آن ها را ترک کنیم و به سمت راه حل های جدید برویم ، رویارویی با این موضوع و تغییر موضع یکی از بزرگترین ترس های انسان است، اما برای بهتر زیستن چاره ای جز این نیست

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]