درمان متمرکز بر هیجان

درمان متمرکز بر هیجان
Emotion focused therapy (EFT)
یکی از درمان های مدرن در روانشناسی است.
این رویکرد درمانی نیمه عمیق است و جلسات آن از ۸ تا ۱۲ جلسه در مشکلات عادی و در درمان برخی از تروماها تا ۶۰ جلسه
به طول می انجامد.
درمان های عمیق و نیمه عمیق بر این باورند که مشکلات روانی می بایست از طریق ترمیم ودرمان ریشه ای حل و فصل
گردند و انجام درمان های سطحی عمدتا عود و بازگشت سریعترین دارند.
بطور مثال دندانی که درد می کند معمولا با ّپر کردن به تنهایی درمان نمی شود بلکه لازم است ابتدا عصب کشی و ترمیم
ریشه انجام شده و سپس ّپر گردد….
هدف در این درمان قدرتمند کردن (خود) ، تنظیم هیجان و خلق معانی جدید است.
در این روش به مراجعان کمک می شود تا هیجاناتشان را بهتر شناسایی،تجربه،پذیرش،کشف،حس،مدیریت ودر نهایت تغییر
دهند.
پژوهش ها حاکی از آنست که این رویکرد درمانی در درمان ترس ها،اختلالات اضطرابی،شکست های عشقی، تروماها و
تجربیات تلخ کودکی، سوگ و از دست دادن ها، کنترل خشم و مدیریت استرس و در برخی موارد حتی در درمان بیماریهای
روانی نیز تجارب موفقی داشته است.
#وحید_افشار_روانشناس#
#مرکز_مشاوره_اشتیاق#

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 4 Average: 5]