هیجان چیست

هیجان چیست؟

هیجان یک پدیده مغزی است و کاملا متفاوت از تفکر عمل می کند، هیجان مبنای فییولوژیکی و نوروشیمیایی منحصر به خود رادارد وزبانی خاص است که مغز با آن صحبت می کند.
سیستم لیمبیک که بخشی از مغز همه پستانداران است و بیش از سی میلیون سال قدمت دارد، مسئول پاسخ های هیجانی است، این سیستم بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک بدن را هدایت کرده وبر سلامت بدنی، سیستم ایمنی واکثر اندام های اصلی بدن تاثیر می گذارد.
ترس،خشم،غم،شادی ،عشق و نفرت،خجالت، شرم و احساس گناه ، اضطراب و تعجب …
ازجمله مهمترین هیجانات کشف شده در انسان است.
عدم آگاهی نسبت به هیجانات، بدتنظیمی های هیجانی و اختلالات در ابراز هیجان مشکلاتی است که در احساس و رفتار انسان تاثیر به سزایی دارد و بیشتر افرادی که برای مشاوره به مراکز درمانی مراجعه می کنند ، علت اصلی حال بدشان ناشی از مشکلات مربوط به هیجان است.

وحید افشار

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 7 Average: 4.3]