پاسخ تست iq:

پاسخ های درست را با پاسخ خود مقایسه نمایید و در انتها نتیجه آزمون برای جوابهای درست و میزان هوش شما آورده شده است .

1. تمام ماه ها حداقل 29 روز را دارند.

2. یك ساعت( شما یك قرص را در ساعت 1 و دیگری را در ساعت 1/ 5 و بعدی را در ساعت 2 می خورید).

3.  تنها یك ساعت. ساعت كوكی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد بنابراين به نخستین ساعت 9 كه برسد زنگ مي زند كه ساعت همان 9 شب است.

4. حاصل 70 است( تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است)

5. او 9 گوسفند خواهد داشت.

6. اول باید كبریت را روشن کرد.

7. سفید زیرا خانه ای كه هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوك قطب جنوب باشد.

8. همان 2 سیب.

9. هیچ (حضرت نوح بود نه حضرت موسی)

10. خوب خودتونید دیگه (اسم خودتان)

ارزيابی تست هوش روانشناسی بر اساس تعداد جوابهای نادرست :

7 پاسخ نادرست و بیش تر:دانش آموز دبستان

6 پاسخ اشتباه:دانش آموز دبیرستان

5 پاسخ اشتباه:دانشجو

2 تا 4 پاسخ اشتباه:استاد دانشگاه

1 پاسخ اشتباه:آی کیو فوق العاده

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 17 Average: 3.6]