هدف

هدف
زندگی مسیر خود را به سوی یک هدف تنظیم می کند و عموما افرادی که در طول زندگی باهدف حرکت می کنند موفق ترهستند.بدون هدف زندگی کردن مثال راننده ایست که بدون مقصد حرکت می کند ودر نهایت به هیچ جایی نمی رسد و با پایان یافتن بنزین در گوشه ای از خیابان متوقف می گردد.
از طرفی، داشتن اهداف نامناسب نیز می تواند آسیب های جدی در زندگی افراد ایجادکند ، که تاثیر گذارترین آن ها آسیب های روانی است.
در اینجا به ویژگی هایی که یک هدف می بایست داشته باشد اشاره می کنیم.

انتخاب هدف هوشمند)(SMART
اولین ویژگی در انتخاب هدف، مشخص و واضح بودن بودن است )(Specific
بدین ترتیب که هدف می بایست از نظر انتزاعی گنگ و غیر قابل تشخیص نباشد مثل این که شخصی می گوید هدف من در زندگی بزرگ شدن است، که واضح است بزرگ شدن هدفی قابل تعریف و مشخص نیست.
ویژگی دوم قابل اندازه گیری بودن است.

(Measurable)
هدف می بایست متریک باشد به نحویکه بتوان اندازه ای برایش مشخص کرد وگرنه به هیچ وجه، زمان رسیدن به آن
قابل پیش بینی نیست و مطمئنا مارا در یک مسیر فرسایشی و طاقت فرسا قرار می دهد.نمونه یک هدف غیر قابل اندازه گیری، اینست که فرد می گوید می خواهم دانشمند شوم، حال اینکه بهتراست هدف خود را هوشمندانه و با تطبیق بر مدارج موجود دانشگاهی انتخاب نماید که قابل اندازه گیری است.

سوم در دسترس بودن است (Achievable)
هدف دردسترس یعنی اینکه با توجه به موقعیت، تاریخ، محل زندگی و امکانات پیرامون تعریف شود مثلا اگر کسی که در
روستایی در کشوری آفریقایی زندگی می کند، نقل مکان و زندگی در کره مریخ برایش غیر قابل دسترس است. و انتخاب
این هدف اورا کاملا سرگردان خواهدکرد.

چهارمین ویژگی واقع بینانه بودن است
(Realistic)
رفتن به کره مریخ و ماه اگر چه غیرواقعی و غیرممکن نیست، چه بسا برای افرادی در دنیای امروز قابل دسترس و متصورشده است ولی لمس و زندگی در خورشید قطع به یقین محال، رویایی و غیر واقعی خواهد بود.
رویاها و تخیلات انسان عمدتا موجب پیشرفت و رشد بشر و علم گردیده است ولی باید توجه داشت که رویایی مثل لمس خورشید با کالبد انسانی کاملا تخیلی و خلاف واقع است و نمی توان آنرا با تحصیلاتی مثل آرزوی پرواز مقایسه نمود.
ویژگی پنجم قابلیت زمان بندی است.
(Time-Bound)
یک هدف زمانی کامل است که بتوان برای رسیدن به آن بودجه بندی زمانی داشته باشیم و مسیر حرکت و در نهایت رسیدن به آن را از نظر زمانی پیش بینی کنیم.این ویژگی به ما کمک می کند تا سریع تر و منظم تر به هدف مورد نظر خود برسیم.

انتخاب هدف در زندگی شامل اهداف کلی و جزئی می باشد به طوریکه وقتی یک هدف کلی را می توان به واسطه انتخاب چندین هدف جزئی زمان بندی و قابل اندازه گیری کرد و بدین نحو مسیر رسیدن به یک هدف را تعیین و مشخص نمود.

#وحید_افشار_روانشناس#
#
مرکز_مشاوره_اشتیاق#با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 5]