ارتباط موثر چیست ؟

ارتباط موثر

ارتباط موثر چیست ؟

اهمیت ارتباط موثر و راهکارهای بهبود مهارت ارتباط موثر
ارتباط عبارت است از هرگونه تعاملی که شامل انتقال پیام باشد.اینکه من طرف مقابلم رامیبینم.تنهاوسیله انتقال اطلاعات و دریافت اطلاعات است.از طریق برقراری ارتباط است که عاطفه به دیگران منتقل میشود.سوئ تفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط میسر می باشد.
عناصر کلامی و غیر کلامی ارتباط در کنارهم میتوانندیک ارتباط سالم یا مخرب را شکل دهند.مثلاگاهی گوینده با تن صدای بلند پیامی را انتقال میدهد و در شنونده ایجاد ترس میکند .هنگام ارتباط علاوه بر توجه به محتوای پیام باید نشانه های غیر کلامی مانند ژست بدنی،حالات بدنی،نشانه های چهره توجه شود.

اجزای ارتباط
محتوای کلام ،تن صدا ،توجه به ابعاد فرهنگی و خرده فرهنگی ،آهنگ صدا ،چگونگی شروع صحبت ،نحوه جمله بندی،تماس چشمی ،ژست ها و چگونگی جمع بندی و خاتمه

گوش دادن فعال از ارکان ارتباط موثراست
گوش دادن فعال در مقابل شنیدن
خصوصیات گوش دادن فعال:
اختصاص زمان بیشتر به گوش دادن به جای صحبت کردن
عدم تکمیل جملات دیگران
عدم پاسخ به سوال با یک سوال دیگر

گوش دادن فعال به اندازه حرف زدن و یا حتی بیشتر از آن انرژی مصرف می کند.
توصیه هایی برای کارآمد تر کزدن #ارتباط کلامی
هنگام صحبت کردن مطمئن شوید که شنونده فرصت سوال یا اظهار نظر کردن را دارد
مطمئن شوید منظور حرف شمارا درست متوجه شده است با پرسیدن سوالاتی مثل این: می خواین یکبار بهم بگین چی از حرف های من متوجه شدید؟
سعی کنید خودراجای شنونده قراردهید و احساسات اورادر نظر بگیرید.
آنچه می خواهید بگویید واضح بیان کنید.
به شنونده نگاه کنید.
مطمئن شوید که آنچه که می گوییدبا تن صدا و زبان بدنی شما هماهنگی دارد.
مبهم صحبت نکرده و با بیان جزییات زیاد موضوع را پیچیده نکنید.
تحلیل رفتار متقابل در شناخت و درمان شخصی و رشد روحی و روانی و همچنین در بهبود روابط انسانی کاربرد موثری دارد.
تحلیل رفتارمتقابل نظریه ای برای ارتباطات فراهم می آوردکه می تواند برای تجزیه و تحلیل روابط موثر سازمانی و فردی کاربرد داشته باشد.
تکنیک های تحلیل رفتار متقابل به افراد کمک می کنند تا به استقلال و خودپیروی دست یابند و توانایی ایجاد صمیمیت که سالمترین سطح ارتباط موثر است بیابند.
با تشکر از دکتر موتابی و دکتر فتی
و #کتاب تحلیل ارتباط موثر#
#ون جونز و یان استوارت#

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 6 Average: 4.2]