خانم مریم آل علی

خانم مریم آل علی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

ایشان مشاور فردی ، گروه درمانگر با رویکرد وجودی و متخصص در زمینه های خودشناسی، رشد فردی و تغییر سبک زندگی می باشند. رویکرد روان شناسی وجودی با تأکید بر چهار دلواپسی غایی؛تنهایی،پوچی،آزادی و مرگ، عمده ترین گرایش حرفه ای ایشان محسوب می شود.

ایشان برگزار کننده کارگاههای مختلف روان شناسی در حوزه های هوش هیجانی، مهارت های زندگی و همچنین دوره های کاهش وزن با رویکرد درمان شناختی رفتاری می باشند.

خانم مریم آل علی
با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]