کتاب درمان توانمند محور

معرفی کتاب درمان توانمند محور اثر فروغ جعفری

توانمندی یکی از ویژگی هایی است که امروزه نامش به تعدد به گوش می خورد. دولت مردان می خواهند جامعه ای توانمند داشته باشند، خانواده ها می خواهند خانواده و اعضایی توانمند داشته باشند و در نقش فرزند پروری خود توانمند عمل کنند، مدارس و دانشگاه ها درصد پرورش فارق التحصیلانی توانمند هستند. با وجود تمایل فزاینده به توانمندی، این واژه آن چنان گسترده و گاه مبهم به نظر می رسد که در درک متقابل معنای آن، گاه دچار تعارض می شویم و..
کتاب درمان توانمند محور
کتاب درمان توانمند محور اثر دکتر فروغ جعفری

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]