دکتر محمد اسماعیلی

دکتر محمد اسماعیلی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 3 Average: 3]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 3]
خانم مریم آل علی

خانم مریم آل علی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 0 Average: 0]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
خانم سلماز طهماسبی

خانم سلماز طهماسبی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 0 Average: 0]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]

فرزانه عابدى

روانشناس بیماران مبتلا به سرطان

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]

بهاره بیات

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 9 Average: 4.2]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 9 Average: 4.2]

الهام متولی باشی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 4 Average: 2.3]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 4 Average: 2.3]

بهزاد سلمانی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 13 Average: 4.2]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 13 Average: 4.2]

نادیا صبوری

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 6 Average: 3.8]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 6 Average: 3.8]
دکتر اسماعیلی

خانم دکتر اسماعیلی

دکتر سمیه اسماعیلی

دکتر سمیه اسماعیلی

ایشان دارای دکترای روان‌شناسی، مدرسِ دانشگاه، پژوهشگر، دارای مقالات علمی معتبر در حوزه روان‌شناسی، داور مجلات تخصصی، روان‌درمانگر و مربی خودشناسی و‌ تحولِ فردی می باشند. ایشان در زمینه درمان هیجان مدار در مشاوره فردی فعالیت می کنند. در این روش، مراجع با همراهی و حمایتِ درمانگر، دنیای درونی خود را جستجو می‌کند تا احساسات سرکوب شده‌ای که همواره موجب شکل‌گیریِ رنج‌های روانی بوده را بیابد و با ابراز درستِ آن‌ها، به خودشکوفایی و زندگی متعادل دست یابد.

دکتر سمیه اسماعیلی

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 16 Average: 3.9]