نوشته‌ها

وحدت وجود

خاکستری ببینیم

هر آنچه روی سطح کره زمین برای ما قابل رویت است زوج است….
زن،مرد
سیاه،سفید
غم،شادی
عشق،نفرت
کوتاه،بلند
کم،زیاد
سخت،راحت
خوب،بد
زشت،زیبا
و هزاران واژه و پدیده دیگر، که مفاهیم انتزاع دارد واز تجربیات حسی ما الگو سازی شده است

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 5]